MÅNEDENS ARBEJDEJANUAR


Artikel bragt i Danmarks Biavlerforenings medlemsblad 2014

BIERNE I SMØRHULLET


Et nyt år er begyndt. Men biåret startede allerede i august måned med indvintring og varroabehandling. Bierne sidder nu i vinterklynge og der kan der ikke gøres mere for dem før forårets komme. Men januar har også sine gøremål.


FRA GARTNER TIL BIMESTER

Mit navn er Anders Peter Blæsild. Jeg bor i Østjylland mellem Skanderborg og Århus i en lille landsby, der hedder Jeksen. Her bor jeg sammen med Anette og vi har sammen to voksne børn.

Jeg har læst månedens arbejde siden 1978, hvor jeg fik mit første bistade.

I mange år har jeg brugt denne spalteplads som en inspiration i udviklingen af min biavl, så jeg føler et stort ansvar ved at være dette års skribent.

Da vi flyttede til Jeksen i 1985, flyttede mine bistader med. Vi døbte stedet Smørhullet, og her drev vi i 10 år økologisk gartneri. Vi havde grøntsager og udplantningsplanter, som vi solgte på torvet i Århus to gange om ugen.


Efter ankomsten af den ibiriske skovsnegl, blev vi hurtigt klar over, at vi måtte finde et nyt indtægtsgrundlag. Anette søgte tilbage i pædagogfaget og jeg blev ansat hos Bakkegårdens biavlscenter som bimester.


PASSION FOR BIERNE

At have biavl som erhverv, giver et erfaringsgrundlag, der gør at mange af arbejdsopgaverne bliver rutine.

Men 35 år som biavler har ikke gjort min passion for bierne mindre.

Min respekt og ydmyghed overfor biernes verden stiger for hver sæson.

Jeg har et stort håb om at kunne være til inspiration for nogle af jer i 2014.

Men husk: Det er en individuel sag at holde bier.

Det der virker for mig er min måde – og den er ikke mere rigtig eller forkert end andres måde at gøre tingene på.

Alt for mange biavlere er super innovative mennesker, med tendens til at smide gode erfaringer over styr, blot for at følge en ny trend.

Det du gør som virker, bliv ved med det! – jeg håber blot at kunne inspirere.

MIT FOKUS I 2014


Jeg er i dag selvstændig erhvervsbiavler med speciale i dronningeavl. Det bliver også dronningeavl som kommer til at være det primære fokusområde i mine indlæg til Månedens Arbejde.


De 10 år som bimester på Bakkegården hos Ulla og Poul Erik Sørensen, har givet mig en god ballast i min dronningeavl. At have haft Poul Erik som læremester, har lært mig rigtig mange ting. Dronningeavl er et håndværk, som alle kan lære og som alt andet arbejde, bliver du bedre og bedre til det. Der er aldrig to biår der er ens. Jeg har før forsøgt at lave driftsplaner med specifikke datoer for, hvornår man skal gøre hvad. Men jeg har aldrig kunnet bruge dem. En plan er vigtig, men helst i en ramme, hvor der tages udgangspunkt i årets gang. Derfor vil der i mine artikler ikke blive præsenteret driftsplaner med datoer. I biavl er der mange ting der spiller ind; temperatur, nedbør, pollentræk, nektartræk, miljøet i stadet og i omgivelserne. Den største kunst i biavl er at kunne agere i forhold til naturen. At arbejde med de faktiske omgivelser og ikke imod – det er håndværket.


Månedens Arbejde vil i år have fokus på dronningeavl, men også sortshonninger til torvesalg. Jeg har en mere praktisk end teoretisk tilgang til biavl og det er arbejdet ude i naturen, som jeg brænder for. Mit håb er at kunne formidle mine erfaringer via spalten her, men også supplere med små videosekvenser om det aktuelle i bierne.

I denne omgang vil jeg nøjes med at beskrive rammerne for min biavl, samt arbejdet i januar.

 

RAMMERNE FOR MIN BIAVL

 

  • 200 avlsfamilier
  • 200 aflæggere
  • 50 dobbeltfamilier


En avlsfamilie er en bifamilie hvor der er en øparret dronning i, som er fra 1 til 4 år. Disse familier testes hen over sæsonen, for at fi nde nye potentielle avlsdronninger. En aflægger er en bifamilie der sidder på 6 eller 7 tavler. Dronningen i en aflægger er friparret og beregnet til erstatning af vintertab og til salg i foråret. Dobbeltfamilier er bifamilier med to dronninger, der bruges til produktion af bidronninger.


Stader og rammemål

Mine bier drives på norskmål og lavnormal.

Det betyder at de to nederste kasser/yngellejet er norskmål og de kasser der er magasiner er på lavnormal. Jeg driver opstabling, med readan/styropor kasser.


Ingerslev Boulevard honning salg

Honning: Min honning sælger jeg selv på torvet i Århus, hver lørdag.

Og hvis der er god honninghøst, sælges resten til grossist.

Dronninger: Jeg laver dronninger som sælges enten parret eller som jomfru. Produktionen af dronninger foregår hjemme i Smørhullet, hvor der også er friparringsstation.


Udebigårde

Derudover har jeg 15 udebigårde. En sådan bigård består af 12 til 15 stader.

Jeg har mine udebigårde i meget vekslende natur, hvilket giver mulighed for mange varianter af honning.

 

ARBEJDET I JANUAR

 

Hvis der er bifamilier, der endnu ikke er blevet dryppet med oxalsyre, så kan det nås endnu. Men er det vedvarende meget koldt, venter jeg til en tidlig forårsbehandling. Oxalsyredrypning er det vigtigste arbejde i min biavl. Hvis jeg ikke får oxalsyredryppet i den yngelfrie periode (november-marts), bliver min biavl usikker og præget af varroamidens skadevirkninger.

Oxalsyre rydder op ved eventuelle reinvasioner eller ved en utilstrækkelig myresyrebehandling.

Så skal der beskæres træer og buske i bigårdene. Det giver bundlæ og gør arbejdet meget lettere, når der ikke sidder grene de forkerte steder. Det er en god idé, at fjerne en fjerdedel af buskene hvert år. Jeg skærer grene af 10 centimeter over jorden, så vil der komme nye skud, der forynger busken og dermed giver læ.

Det er også nu der skal rettes op på de sokkelsten, som bierne står på.

En lille skævhed kan blive en meget stor skævhed, når fem magasiner bliver sat på. Jeg har også mulighed for at flytte om på opstillingen i de enkelte bigårde – men med forsigtighed!

MUSESIKRING

 

I mit områder er der mange mus og især spidsmus kan være meget hårde ved bierne.

Jeg løser spidsmus-problemet ved at have en tom kasse under bierne.

Spidsmus kan ikke klatre. Et alternativ er at lægge dronningegitter på bunden.

Det gør jeg i mine dobbelt-familier.

Så skal der smeltes tavler om og sættes nyt voks på.

Materiellet skal vaskes, repareres og eventuelt males.

Jeg har for tre år siden fået tilplantet 5 tønder land med skov.

Træer og buske er udvalgt med henblik på biernes fødegrundlag af pollen og nektar.

Allerede i 2013 trak bierne pollen fra især rødel og hassel.

Det er nu tid at beskære en smule i rødellen, som er plantet som ammetræ.

Jeg vil henover biåret beskrive min nye skov og fortælle om de træer og buske, der er plantet.


TEMA I NÆSTE MÅNED

 

I næste måned vil jeg beskrive mine avlsmål og her vil jeg også mere detaljeret gå ind i min driftsform.

Jeg vil slutte for denne gang, og håber at kunne leve op til følgende citat af Einstein:


"Hvis du ikke kan forklare

det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok."